Sun House

Уикенд с нас

В унисон с концепцията на Слънчевата къща за качествено общуване и пълноценно време, през почивните събота и неделя предлагаме занимателни дейности за деца от 6 до 12 години.  Образователните програми са организирани в  Природо – научен слънчев кръг, Хуманитарен слънчев кръг, Езиков слънчев кръг, Творческо – естетически слънчев кръг. Родителите могат да се запознаят с програмата на школите , а децата да посетят занятие За опознаване – гостуващо участие в занятие, с цел всяко дете да изгради мотивация и да прецени, до каква степен конкретната школа отговаря на очакванията.

 

 

 

Събота Неделя
Зала "Таланти" Зала "Откриватели" Зала "Таланти" Зала "Откриватели"
9:00 - 11:00
Математика

за 7ми клас

9:30 - 11:00
Science Lab

Природни науки за деца
8-12 години

9:00 - 11:00
Български Език и Литература

за 7ми клас

9:00 - 11:00
Индивидуални уроци

с Mrs. Cool
Руски - Английски
1-12 клас

11:00 - 12:00
Немски език

за деца от 8 до 11 години

11:00 - 12:00
Sun English

за деца

11:00 - 12:00
В Света

на литературата и българския език
деца 9-11 г.

11:00 - 12:00
Солнечный круг

Руски Език за деца от 8 до 11 години

13:00 - 15:00
Слънчеви ръчички

с Вали

13:00 - 15:00
Sun Drama

Театрална школа за деца на английски и руски език

13:00 - 15:00
С Тоди

В Sun House

13:00 - 14:00
Зеленый попугай

Русский езык как родной
9-11 г.

15:00 - 18
Индивидуални уроци

с Mrs. Cool
Руски - Английски
1-12 клас

15:00 - 16:30
В света

На изкуството и музиката

14:00 - 17:00
Индивидуални уроци

с Mrs. Cool
Руски - Английски
1-12 клас